UPISI

DVBUBAMARABJ@GMAIL.COM - 043 263 231
------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka Komisija za upis
Dječjeg vrtića Bubamare objavljuje listu s rezultatima oglasa za upis djece u Dječji vrtić Bubamara u pedagošku godinu 2022/23.