DOBRODOŠLI NA STRANICE DV BUBAMARA

Dječji vrtić Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar
 Radno vrijeme vrtića : 06:00 - 16:30   |   Radno vrijeme tajništva : 08:00 - 15:00 
 
Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka Komisija za upis
Dječjeg vrtića Bubamare objavljuje listu s rezultatima oglasa za upis djece u Dječji vrtić Bubamara u pedagošku godinu 2022/23.
Djecji vrtic bubamara SPEC BRISANO

U dječjem vrtiću Bubamara provode se slijedeći programi:

  • redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi 
  • program predškole - verificiran od strane ministarstva
  • program ranog učenja engleskog jezika - verificiran od strane ministarstva
  • program ranog učenja njemačkog jezika - verificiran od strane ministarstva
  • škola klizanja - verificiran od strane ministarstva
  • škola plivanja - verificiran od strane ministarstva
  • sportski program integriran u redoviti, razvojni program - verificiran od strane ministarstva
  • program folklorne igraonice - verificiran od strane ministarstva
  • program informatičke igraonice - verificiran od strane ministarstva