UPISI

DVBUBAMARABJ@GMAIL.COM - 043 263 231

   Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10,43000 Bjelovar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

     Zahtjevi za upis primat će se od 8. travnja 2019 godine do zaključno 30. travnja 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara ( i okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu.

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

  • presliku rodnog lista djeteta
  • presliku domovnice djeteta
  • uvjerenje o mjestu prebivališta i presliku osobne iskaznice roditelja
  • dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog dana korištenja programa..

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 6. svibnja 2019.g.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnjeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar

     Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231; 095/447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 - 15:00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

     KLASA:601-05/19-01/07

     UR.BROJ: 2103-01-20-01-19-07