UPISI

DVBUBAMARABJ@GMAIL.COM - 043 263 231

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtićuBubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 23.lipnja 2020. godine do zaključno do 3.srpnja 2029. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara ( I okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:
 preslika rodnog lista djeteta
 preslika domovnice djeteta
 uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta I presliku osobnih iskaznica roditelja
 dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 8.srpnja 2020.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231 ; 095/ 447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

ZAHTJEV ZA UPIS - PREUZIMANJE