BUBAMARA NOVOSTI

NOVOSTI I DOGAĐANJA U VRTIĆU

Na temelju Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju(NN10/97,107/07 i 94/13) te ne temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje:

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. GODINU U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA


Zahtijevi za upis primati će se od 03.05.2021. do 18.5.2021.
putem aplikacije "e-prijave za dječje vrtiće grada Bjelovara"
koja je dostupna na linku: https://eobrasci.bjelovar.hr/App/ 

Zahtijev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara.
Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina ,upisati će se na temelju svega navedenoga u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti s djecom roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Bubamara.


Objave primljene djece biti će 1.6.2021. putem šifre dobivene kod prijave na aplikaciji.
Podnositelji zahtijeva nezadovoljnji Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od objave iste,podnijeti žalbu Upravnom vijeću.

Sve informacije u svezi s prijavama te pomoć oko prijave možete dobiti svakim radnim danom od 9:00 h do 14:00 h na broj telefona:043/263-231 ili 095/4474477Klasa:601-05-21-01/07
Ur.Broj:2103-01-20-01-21-02

---------------------------------------------------------------

Korisničke_upute_za_prijavu_u_dječje_vrtiće