Vijesti

RAZVOJ SENZOMOTORIKE KROZ TAKTILNE PODRAŽAJE

     Dijete taktilnim putem osim o vanjskom svijetu uči i o svome tijelu, njegovim dijelovima i mogućnostima, odnosno razvija percepciju tijela. Kod djece koja imaju problema s dodirom, poput preosjetljivosti ili neosjetljivosti na dodir, odnosno poremećaj kod senzorne integracije mogu se javiti velike emocionalne poteškoće. Stoga je nužno poticati dijetetov taktilni razvoj jer dodir je osnovni temelj dobrog razvoja djeteta.

     Ponudili smo djeci posude u kojima su bili različiti materijali( led, stiropor, trava, kamenje, blato, voda). Djeca su bosim nogama hodala po podražajima. Svako dijete različito je reagiralo na pojedine sadržaje, neki su se duže zadržali na ledu, dok su se neki jako brzo prebacili na drugu posudu. Djeca su se duže vrijeme zadržala u ovoj zabavnoj aktivnosti koja ujedno potiče i njihov motorički razvoj.