UPISI

Bjelovar,31.svibnja 2014. godine

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Bubamara,te u skladu Zakona o zaštiti osobnih podataka,DV Bubamara objavila je listu s rezultatima natječaja za upis djece u DV Bubamara u pedagošku godinu 2014/2014.
Lista je objavljena na oglasnoj ploči DV.


UPISNA KOMISIJA

     Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10,43000 Bjelovar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

     Zahtjevi za upis primat će se od 8. travnja 2019 godine do zaključno 30. travnja 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara ( i okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu.

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

 • presliku rodnog lista djeteta
 • presliku domovnice djeteta
 • uvjerenje o mjestu prebivališta i presliku osobne iskaznice roditelja
 • dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog dana korištenja programa..

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 6. svibnja 2019.g.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnjeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar

     Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231; 095/447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 - 15:00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

     KLASA:601-05/19-01/07

     UR.BROJ: 2103-01-20-01-19-07

     Dječji vrtić Bubamara sudjelovao je kao partner u projektu "Vrtić po želji roditelja", čiji je nositelj Grad Bjelovar. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vrtići za skladniji život objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unapređenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

     U skladu s rezultatima projekta, Dječji vrtić Bubamara objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE

 • U poslijepodnevni redoviti 10-satni cjelodnevni program

 

 • U kraće programe ranog učenja stranih jezika, te sportski program

 

     Prijave se primaju do popunjenog kapaciteta 

     Navedeni programi su bez naknade za roditelje

     Zainteresirani roditelji mogu se javiti na adresu vrtića Prilaz Andrije Hebranga 10 svakim radnim danom od 08-14h

 

     

     

     

     

      

     Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018. 

     Zahtjevi za upis primati će se od 18. rujna 2017. godine do zaključno 10. listopada 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara (i okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od navršenih 12 mjeseci.

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

 • preslika rodnog lista djeteta
 • preslika domovnice djeteta
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice.

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 13. listopada 2017. godine.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar.

     Sve obavjesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231; 095/447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00-15:00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG        

   VIJEĆA                 

          KLASA: 301-05/17-01/55

          UR.BROJ: 2103/01-20-02-17-02

     U Bjelovaru,18. rujna 2017. godine

                   

          

     Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10,43 000 Bjelovar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića BUbamara objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018/2019. GODINU


     Zahtjevi za upis primati će se od 11. travnja 2018. godine do zaključno 2. svibnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara ( i okolice ukoliko kapacitet vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu.

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu Djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

 • preslika rodnog lista djeteta
 • preslika domovnice djeteta
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja
 • dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja program.

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 04. svibnja 2018. godine.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43 000 Bjelovar

     Sve obavjesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231 ; 095/447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 -15:00 sati.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG

VIJEĆA           

     

     Na temelju članka 12, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2017./2018. GODINU

 

     Zahtjev za upis primat će se od 27. ožujka 2017. godine do zaključno 27. travnja 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara (i okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od 12 mjeseci do polaska u školu.

 

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

 •          preslika rodnog lista djeteta
 •          preslika domovnice djeteta
 •          uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja
 •          dokaz o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog dana korištenja programa.

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama 8 dana nakon završetka trajanja upisa.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231 ili 095/4474477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 - 15:00 sati.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

     

 

     U Bjelovaru, 27. ožujka 2017. godine

 

 

    

     

     

Više članaka ...

 1. JAVNA OBJAVA UPISA