Ribice

NOVA PEDAGOŠKA GODINA U JASLICAMA

     Početkom nove pedagoške godine 2016/2017., s obzirom na dob djece osmislio se prostor za kvalitetan cjelokupni razvoj djece.

Opširnije...

MALI ISTRAŽIVAČ

     Jaslička skupina "Ribice" potiče istraživanje djece od njihove najranije dobi. Djeci su svakodnevno ponuđene bezbrojne aktivnosti, poticaji i materijali, koji potiču na istraživanje i taktilnu percepciju.

Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TAKTILNIH PODLOGA

     U jasličkoj skupini Ribice, djeci su svakodnevno ponuđene zidne i podne taktilne podloge.

Opširnije...