Programi

U dječjem vrtiću Bubamara provode se slijedeći programi:

redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi
program predškole - verificiran od strane ministarstva
program ranog učenja engleskog jezika - verificiran od strane ministarstva
program ranog učenja njemačkog jezika - verificiran od strane ministarstva

škola klizanja - verificiran od strane ministarstva

škola plivanja - verificiran od strane ministarstva

sportski program integriran u redoviti, razvojni program - verificiran od strane ministarstva

 

Redoviti 10-satni program

Cjelodnevni desetosatni program odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu. Program se provodi u jasličkim skupinama ( do 3. godine) i vrtićkim skupinama (od 3.-7. godine).
Polazište programa nam je dijete, njegove razvojne potrebe, interesi i želje. Program se temelji na humanističkoj koncepciji (prema Programskom usmjerenju) odgoja i obrazovanja čije je polazište poticanje djetetova cjelovita razvoja te da je svako dijete vrijedno samo po sebi, ima posebna prava i svoje dostojanstvo.

Promatrajući i prateći dječje interese i potrebe planiramo aktivnosti i obogaćujemo prostor u kojem djeca borave. Prostor je podijeljen na centre ativnosti koji su opremljeni različitim materijalima (kupljenom didaktikom, neoblikovanim materijalima, prirodninama...) ovisno o dobi djece, razvojnim potrebama i njihovom interesu. Boraveći u bogatom poticajnom prostoru djeca uče kroz istraživanje i manipulaciju predmetima i materijalima te razvijaju razne vještine sposobnosti kroz igru. Prostor mijenjaju odgojiteljice u suradnji sa ravnateljicom osluškujući dječje interese.
U programu u neposrednom radu sa djecom rade odgojiteljice, koje imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 107/07., čl.24).