JAVNI NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA-JEDAN IZVRŠITELJ/ICA

     Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječji vrtić Bubamara, objavljuje 11.3.2019

NATJEČAJ


za prijem radnika na radno mjesto

     ODGOJITELJ/ICA - stručno osposobljavanje za rad, 1 izvršitelj/ica

     Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

     Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • elektronički zapis od HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • presliku domovnice

     Na natječaj se mogu javiti oba spola.

     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam(8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, a na adresu Dječji vrtić Bubamara.

     Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

     Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

     Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića

     KLASA:112-01/19-01/06

     UR.BROJ:2103-01-20-01-19-01

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

     Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje 06.03.2019.

NATJEČAJ

     ODGOJITELJ/ICA - neodređeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ica

     Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 0/97,107/07,94/13)

     Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanjosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • presliku domovnice

     Na natječaj se mogu javiti oba spola.

     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam(8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu  Dječji vrtić Bubamara.

     Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

     Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

     Obavijesti o rezultatima natječaja bit će objavljene na mrežnoj stranici vrtića.

     KLASA:031-02/19-01/06

     UR.BROJ:2103-01-20-01-19-01

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIA NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

     Temeljem članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje 18.2.2019

NATJEČAJ


za prijem radnika na radno mjesto

     Odgojitelj/ica- na određeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

                         - zamjena za porodiljni dopust

     Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)

     Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela il čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • presliku domovnice

    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam(8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića na adresu Dječji vrtić Bubamara

     Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

     Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju

     KLASA:112-01/19-01/04

     UR.BROJ:2103-01-20-01-19-01

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU,SKRB I PRATNJU

     Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara dana 10.01.2019 raspisuje

     Natječaj za radno mjesto POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU,SKRB I PRATNJU- neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelj/ica

     Uvjeti za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu,skrb i pratnju su prema članku 8. točka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

     Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku dokaza o školskoj spremi
 2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13
 4. presliku domovnice
 5. radni životopis
 6. presliku rodnog lista
 7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

     Na natječaj se mogu javiti oba spola

     Prijave dostaviti isključivo e-mailom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   od 8 dana od dana objave natječaja.

     Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJ/ICA NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

     Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara dana 07.01.2019, raspisuje

     Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ - neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj

     Uvjeti za radno mjesto odgojitelj su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)

     Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

     Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)
 4. presliku domovnice
 5. radni životopis
 6. presliku rodnog lista
 7. elektronički zapis osiguranja sa HZMOS-a

     Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

     Prijave dostaviti isključivo e-mailom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   od 8 dana od dana objave natječaja.

     Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. 

     KLASA:112-01/19-01/02

     UR.BROJ:2103/01-20-01-19-01