NASLOVNA

OBRAZOVNA SKUPINA OD 3 GOD. DO POLASKA U ŠKOLU

ODGOJNO OBRAZOVNA SKUPINA OD 1 GODINE DO 2 GODINE

ODGOJNO OBRAZOVNA SKUPINA OD 2 GODINE DO 3 GODINE

 

OTVARANJE NOVE GRUPE TRENUTNO U PRIPREMI

OTVARANJE NOVE GRUPE TRENUTNO U PRIPREMI

 

Program ritmičko-sportske igraonice provodi se kao kombinacija sportskog programa i kreativne igraonice. Sportski dio programa postepeno se tijekom stupnja produljuje od početnih 20-25 minuta do konačnih 45 minuta ovisno o jačanju i produljenju trajanja pažnje djece